Ecologisch hovenier regio Utrecht en Tiel.

Een kleurrijke tuin met bloemen van het vroege voorjaar tot de late herfst.

Meer dan 30 jaar ervaring met stadstuinen in Utrecht en Tiel

Als hovenier ben ik al ruim 30 jaar actief in en rond Utrecht, waarvan 14 jaar bij de Firma Copijn. Sinds kort werk ik ook in Tiel. In 2013 begon ik met mijn eigen bedrijf: Middelhoven Stadstuinen. Aanvankelijk richtte ik mij vooral op het ontwerpen en aanleggen van kleine stadstuinen; in de loop der jaren ben ik ook steeds grotere projecten gaan realiseren. Ik probeer zo veel mogelijk om aanwezige materialen te hergebruiken, vaak in de vorm van stapelmuurtjes en gecombineerde bestrating.
1
Ontwerp op maat
2
Tuin aanleg
3
Onderhoud

Meest recente projecten

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van recent gerealiseerde projecten.

Waarom kiezen voor Middelhoven

Hergebruik van materialen

Hergebruik van materialen is duurzaam, prijs-efficiënt en vaak aantrekkelijk om te zien. Oude tegels worden verwerkt in stapelmuurtjes en afgewisseld met gebakken klinkers in straatwerk. Aanwezige hogere begroeiing kan in het ontwerp meegenomen worden en geeft de tuin al een volwassen karakter direct na aanleg. Aan- en afvoer van grond wordt zo veel mogelijk beperkt.

Optimalisering waterhuishouding

Met de Nederlandse natte winters en steeds drogere zomers is waterberging een duurzame oplossing voor uw tuin. Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld naar een kleine vijver of waterberging. Zo wordt water bewaard voor de beplanting in de zomer, wordt het riool ontzien en vinden insecten en kleine dieren drinkgelegenheid.

Biodiversiteit in flora & fauna

Door met vaste, liefs inheemse planten te werken, is er beter behoud van de aangelegde beplanting in ons klimaat. Fauna zoals allerhande libellen, kikkers, padden, egels en kleine bijensoorten vindt er desgewenst voeding van vroeg in de lente tot laat in de herfst. Ook kiezen steeds meer mensen voor pluktuin-elementen in hun ontwerp.

Tuinontwerp op maat

Elk ontwerp is anders door de ligging, het gewenste praktische gebruik, de aanwezige waterhuishouding, de aanpalende bebouwing en de wensen voor fauna in de tuin. Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor verharding en voor het aanbrengen van hoogteverschil. Een schuurtje, schutting of pergola passend bij het ontwerp behoort tot de mogelijkheden.

Start nu aan je droomtuin

Graag help ik u mee om een plan te bedenken om van uw tuin een kleine voor plant, dier en mens te maken.

Neem contact op